ჟურნალი „ვიჟენი“

2011 წელს ფონდმა გამოსცა მაღალპოლიგრაფიული ჟურნალი „VISION”. ჟურნალის დიდი ნაწილი დაეთმო ქვეყნაში აქტუალურ თემებსა და ქვეყნის კულტურულ განვითარებას. ჟურნალში ასევე განთავსდა ინფორმაცია სხვადასხვა ტექნიკის მწარმოებელი კომპანიების ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და მოწყობილობების შესახებ. ჟურნალი უსასყიდლოდ დაურიგდა საქართველოში მოქმედ ყველა სამაუწყებლო კომპანიას, ფროდაქშენ და კინოსტუდიებს, უნივერსიტეტებს, საოპერატორო გაერთიანებებს.

Vision N1/2011
Vision N2/2012